Vennemindevej

Opførelse af nye altaner

I E/F Vennemindevej 51-53 m.fl. som omfatter karréen Landskronagade 57-67, Vennemindevej 51-53, Otto Mallings Gade 2-12 og Lange-Müllers Gade 50-52, etablerede man på baggrund af et udtalt ønske om altaner, et altanudvalg som i 2017 indledte en dialog med Københavns Kommune omkring dette projekt.

Der er i alt etableret 91 altaner som i udtryk og udformning til dels er planlagt og udført ud fra beboernes ønske, men i sidste ende ud fra kommunens godkendelse.

Schedio overtog projektet inden opstart og har leveret bygherrerådgivning samt projektledelse igennem hele projektet. Dels som part på projekt- og byggemøder, samt rådgiver for bygherre i forbindelse med modtagelsen af de færdige altaner. For bygherre har det betydet at vi har kunne varetager deres interesser, således at de færdige altaner reelt afspejler det ønske som foreningen har, og som kommunen har givet tilladelse til.

Schedio har håndteret problematikker i forhold til hovedentreprenøren, beboerne og ejerforeningen, så alle parter er kommet igennem processen på en god og konstruktiv måde.

Fakta om projektet

Projektperiode2018 - 2020

YdelserBygherrerådgivning, Projektledelse

KundeE/F Vennemindevej

EntrepriseformTotalentreprise

Økonomisk rammeCa. 10 mio. DKK