Kriegers Flak

Opførelse af ny transformerstation

Kriegers Flak er Danmarks største havmøllepark beliggende i Østersøen, hvor 600 MW havmøller producerer strøm svarende til forbruget for 600.000 husstande. Med udbygningen af nettilslutningsanlægget, som skal transportere strømmen fra havmølleparken til højspændingsnettet på land, har Energinet udvidet den eksisterende 400 kV transformerstation i Bjæverskov med en ny 220 kV station.

M. J. Eriksson A/S vandt i samarbejde med JORTON A/S hovedentreprisen med opførelse af den nye transformerstation.

Schedio har varetaget projekt- og byggeledelsen for JORTON A/S i forbindelse med beton- og råhusentreprisen omfattende etablering af ca. 300 mastefundamenter, bygværker til transformere samt en ny AC-bygning. Udover produktionsstyring af betonarbejderne har opgaven været at koordinere underentreprenører og -leverandører, bl.a. murer- og stålarbejder med tilhørende tekniske installationer.

Fakta om projektet

Projektperiode2017

YdelserByggeledelse, Projektledelse

KundeEnerginet.dk

EntrepriseformHovedentreprise

Økonomisk rammeCa. 8 mio. DKK